Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Liczba oddziałów Oddziały licealne Klasa I 14 Klasa II 7 Klasa III 7 Razem 28 Stan uczniów Oddział Oddziały licealne Klasa I 445 Klasa II 227 Klasa III 219 Razem 891   Struktura Zatrudnienia Pedagodzy   Pełnozatrudnieni 65 Niepełnozatrudnieni 21 Razem 86 Stopnie awansu zatrudnionych Brak stopnia 2 Stażysta 0 Kontraktowy 12 Mianowany 22 Dyplomowany 50 Razem 86 Pracownicy administracji i obsługi Administracja 4 Obsługa 15 Razem 19


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa